Agromix s.r.o.

   Agromix, s.r.o je obchodná i poradenská firma, ktorá zabezpečuje predaj vstupov do poľnohospodárskej prvovýroby, najmä prípravkov na ochranu rastlín, osivá a hnojivá s možnosťou prefinancovania až do zberu príslušnej rastlinnej komodity. Ponúka aj odborné poradenské a konzultačné služby v odbore agrochémie.

   Cieľom rozboru a analýzy hospodárskej činnosti je vykonať finančnú analýzu spoločnosti Agromix, s.r.o. a posúdiť jej finančné zdravie z pohľadu externého uživateľa. Výsledok rozboru a analýzy , ďalej iba analýza, bude slúžiť, ako podklad k  ďaľším zámerom spoločnosti v budúcom období.